Dòng Nội dung
1
2
3
Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới /. Tập 1, Từ xã hội nguyên thủy đến thế kỷ XVIII / PGS.KTS. Đặng Thái Hoàng... [el al.].

H., Xây dựng, 2006 :
307 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:143 (Lượt lưu thông:501) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:18)

4
Giáo trình lịch sử nghệ thuật /. Tập I / PGS. KTS. Đặng Thái Hoàng, ... [et. al.].

H. : Xây dựng, 2006
298 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:220 (Lượt lưu thông:352) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:65)

5
Giáo trình lịch sử nghệ thuật /. Tập II, Từ chủ nghĩa ấn tượng đến cuối thế kỷ XX / PGS. KTS. Đặng Thái Hoàng, ... [et. al.].

H. : Xây dựng, 2007
258 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:265 (Lượt lưu thông:208) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:41)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI