Dòng Nội dung
1
2
3
4
Cơ sở tính toán tác động và thiết kế nhà phòng chống động đất / Nguyễn Lê Ninh (chủ biên), Phan Văn Huệ, Võ Mạnh Tùng

Hà Nội : Xây dựng, 2022
284 tr. : minh họa ; 24 cm.

Giới thiệu một số vấn đề trong lĩnh vực phòng chống động đất cho các công trình xây dựng
Đầu mục:200 (Lượt lưu thông:25) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:10)

5
Cơ sở tính toán tác động và thiết kế nhà phòng chống gió bão / Nguyễn Lê Ninh

Hà Nội : Xây dựng, 2022
332 tr. : minh họa ; 24 cm.

Hệ thống các vấn đề cơ bản nhất liên quan đến gió, tác động gió và thiết kế nhà phòng chống gió bão
Đầu mục:200 (Lượt lưu thông:17) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:13)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI