Dòng Nội dung
1
Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng/ PGS.PTS. Nguyễn Đức Thiềm, PGS.PTS. Nguyễn Mạnh Thu, PGS.PTS. Trần Bút

Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1997
291 tr. : minh họa ; 27 cm.

Nghiên cứu các nguyên tắc cùng với các yêu cầu cơ bản của việc thiết kế các bộ phần nhà cửa, giới thiệu một số kinh nghiệm chung và điển hình của giải pháp cụ thể trong nước cũng như ngoài nước là cơ sở cho việc lựa chọn phương án cũng như phát triển nâng cac hay cải tiến các chi tiết cấu tạo nhà cửa
Đầu mục:103 (Lượt lưu thông:450) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:228)

2
Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng: Giáo trình dùng cho sinh viên ngành kiến trúc, xây dựng/ PGS.TS Nguyễn Đức Thiềm (chủ biên), PGS.TS Nguyễn Mạnh Thu, PGS.TS Trần Bút

Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2002
291 tr. ; 27 cm.

Nghiên cứu các nguyên tắc cùng với các yêu cầu cơ bản của việc thiết kế các bộ phần nhà cửa, giới thiệu một số kinh nghiệm chung và điển hình của giải pháp cụ thể trong nước cũng như ngoài nước là cơ sở cho việc lựa chọn phương án cũng như phát triển nâng cac hay cải tiến các chi tiết cấu tạo nhà cửa
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:228)

3
Cấu tạo kiến trúc và chọn hình kết cấu / GS.TS.KTS Nhà giáo ưu tú Nguyễn Đức Thiềm

H. : Xây dựng, 2006
411tr. ; 27cm.


Đầu mục:193 (Lượt lưu thông:628) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:148)

4
5
Góp phần tìm hiểu bản sắc kiến trúc truyền thống Việt Nam / PGS. TS. Nguyễn Đức Thiềm

H. : Xây dựng, 2000
162 tr. : ảnh ; 27 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI