Dòng Nội dung
1
Bài giảng toán học cao cấp. Tập 1, Đại số tuyến tính - Giải tích 1 và 2 / Doãn Tam Hòe

Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2016
256 tr. : minh họa màu ; 27 cm.


Đầu mục:200 (Lượt lưu thông:691) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:533)

2
3
4
Cơ sở điều khiển học kỹ thuật Doãn Tam Hòe

H : Đại học quốc gia, 2011
168tr. ; 21cm.


Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:12) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

5
Logic học đại cương / Doãn Tam Hòe

H. : Nxb ĐHQG, 2008
118tr. : hình vẽ ; 21cm.

Trình bày những kiến thức cơ bản về logic hình thức, đại cương về logic học, tư duy logic, phán đoán, suy luận, giả thuyết, chứng minh, bác bỏ; sơ lược về logic toán
Đầu mục:25 (Lượt lưu thông:43) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI