Dòng Nội dung
1
Cơ học đất / Phan Hồng Quân

H. : Xây dựng, 2006
264 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1171)

2
Giáo trình cơ học đất, nền và móng / Phan Huy Động (chủ biên), Đỗ Thị Thu Huyền, Phan Hồng Quân

Hà Nội : Xây dựng, 2019
202 tr. : minh họa ; 27 cm.

Giới thiệu quá trình hình thành đất, khảo sát, mô tả và phân loại đất các đặc trưng vật lý các thí nghiệm và phân tích các quy luật về ứng xử của đất khi tương tác với kết cấu được xây dựng bên trên, bên trong hoặc những biến đổi chính bên trong khối đất; trình bày nguyên lý và phương pháp thiết kế cho các loại móng nông và móng cọc
Đầu mục:200 (Lượt lưu thông:741) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:684)

3
Hướng dẫn đồ án nền móng / Phan Hồng Quân; Nguyễn Bảo Việt

H. : Giáo dục Việt Nam, 2015
247tr. : minh họa ; 24cm.


Đầu mục:250 (Lượt lưu thông:903) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:786)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI