Dòng Nội dung
1
2
3
4
5
Không gian công cộng trong bối cảnh chuyển đổi / Trần Minh Tùng (chủ biên) ... [et al.]

Hà Nội : Xây dựng, 2021
279 tr. : minh họa ; 21 cm.

Gồm nhiều nghiên cứu thành phần về không gian công cộng tại các khu đô thị mới từ những năm cuối thể kỷ XX đến nay, so sánh, đối chiếu các khu đô thị mới với mô hình khu tập thể xây dựng phổ biến trong giai đoạn 1954-1986 và kiến tạo mô hình khu đô thị mới
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:12)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI