Dòng Nội dung
1
Lịch sử kiến trúc cảnh quan thế giới qua hình vẽ : = Illustrated history of landscape design / Elizabeth Boults, Chip Sullivan ; Người dịch: Trương Thị Thanh Hoa, Phan Thị Thanh Hiền ; Hiệu đính: Vũ Việt Anh, Phạm Thị Ái Thuỷ

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023
260 tr. : minh họa ; 28 cm.

Trình bày về lịch sử kiến trúc cảnh quan thế giới qua hình vẽ từ thời tiền sử đến thời hiện đại và hậu hiện đại; giới thiệu lịch sử kiến trúc phong kiến châu Âu, thời kỳ hiện đại và lịch sử kiến trúc châu Á...
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI