Dòng Nội dung
1
Quy hoạch kiến trúc tương tác văn hóa & kinh tế : Tầm nhìn - nhận thức - niềm tin - hành động / TS.KTS. Lê Xuân Trường

Hà Nội : Xây dựng, 2022
250 tr. : minh họa màu ; 20,5 x 24 cm

Giới thiệu lịch sử kiến trúc thế giới và kiến trúc Việt Nam, tùy từng thời kỳ phát triển mà có những mô hình, giải pháp kiến trúc đặc trưng, biểu hiện sự văn minh của giai đoạn đó.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI