Dòng Nội dung
1
Thẩm định phương pháp và đánh giá độ không đảm bảo đo trong phân tích hóa học / Trần Cao Sơn (chủ biên) và các tác giả khác

Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2021
191 tr. : minh họa ; 24 cm.

Giới thiệu quá trình thẩm định theo các lĩnh vực nhỏ khác nhau trong phân tích hóa học; các phương pháp đánh giá độ không đảm bảo đo cũng như một số biện pháp đảm bảo chất lượng kết quả thường xuyên kèm theo nhiều ví dụ minh họa thực tế
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI