Dòng Nội dung
1
Kiến trúc cảnh quan Việt Nam truyền thống và hiện đại / TS.KTS. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Th.S.KTS. Tôn Ánh Hồng

Hà Nội : Xây dựng, 2019
193 tr. : minh họa ; 27 cm.

Giới thiệu kiến trúc cảnh quan Việt Nam truyền thống và hiện đại. Tìm hiểu về những bước đi ban đầu của kiến trúc phong cảnh, cơ sở khoa học của bố cục phong cảnh vườn - công viên Việt Nam hiện đại, các nguyên tắc của kiến trúc cảnh quan Việt Nam hiện đại và vận dụng các nguyên tắc vào thực tế
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI