Dòng Nội dung
1
Lịch sử xây dựng đô thị cổ đại và trung đại phương Tây / TS.KTS. Nguyễn Quốc Thông (chủ biên)

Hà Nội : Xây dựng, 2000
296 tr. : minh họa ; 27 cm.

Giới thiệu các dạng cấu trúc đô thị, các hình thái không gian kiến trúc đô thị phổ biến của từng giai đoạn lịch sử và các quy luật phát triển của chúng qua: thời kỳ cổ đại, trung đại, phục hưng
Đầu mục:145 (Lượt lưu thông:55) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:24)

2
Lịch sử xây dựng đô thị cổ đại và trung đại phương Tây / TS.KTS. Nguyễn Quốc Thông (chủ biên)

Hà Nội : Xây dựng, 2013
296 tr. : minh họa ; 27 cm.

Giới thiệu các dạng cấu trúc đô thị, các hình thái không gian kiến trúc đô thị phổ biến của từng giai đoạn lịch sử và các quy luật phát triển của chúng qua: thời kỳ cổ đại, trung đại, phục hưng
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:25)

3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI