Dòng Nội dung
1
Các giải pháp thiết kế công trình xanh ở Việt Nam / GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng (chủ biên) ... [et al.]

Hà Nội : Xây dựng, 2016
485 tr. : minh họa ; 24 cm.

Trình bày ngắn gọn các cơ sở khoa học của các giải pháp thiết kế công trình xanh và hướng dẫn các giải pháp thiết kế, xây dựng cụ thể đối với các công trình xanh
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

2
Cấp thoát nước trong nhà và công trình / TS. Nguyễn Phương Thảo (chủ biên) ... [et al.]

Hà Nội : Xây dựng, 2020
284 tr. : ảnh ; 27 cm.

Cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến thiết kế, thi công và quản lý hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình
Đầu mục:100 (Lượt lưu thông:284) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:186)

3
4
5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI