Dòng Nội dung
1
Bài tập cơ học kết cấu. Tập 1, Hệ tĩnh định. / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên

Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2002
183 tr. ; 24 cm.

Giới thiệu các bài toán thực tế có liên quan đến các khâu từ thiết kế, thẩm định đến thi công, luyện tập khả năng nhận xét phán đoán tính chất chịu lực của kết cấu và kỹ năng tính toán kết cấu chịu các nguyên nhân tác dụng thường gặp trong thực tế
Đầu mục:59 (Lượt lưu thông:224) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:519)

2
Cách sử dụng ngôn ngữ ma trận trong lý thuyết tính hệ thanh / GS.TS Lều Thọ Trình, THS.Lều Mộc Lan

H. : Xây dựng, 2007
300tr. ; 24cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
Cơ học kết cấu /, Tập 2 / Lều Thọ Trình (ch.b.), Lê Xuân huỳnh, Nguyễn Văn Phượng,

H. : Khoa học và kỹ thuật, 1996
262 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Cơ học kết cấu : Tập 1 Hệ tĩnh định. Tập 1

H. : Khoa học và kỹ thuật, 2006
219 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:25) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:508)
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI