Dòng Nội dung
1
Kiến trúc cảnh quan / PTS.KTS. Hàn Tất Ngạn

Hà Nội : Xây dựng, 1999
224 tr. ; 27 cm.

Khái niệm cơ bản về kiến trúc cảnh quan. Lược khảo lịch sử hình thành và phát triển kiến trúc cảnh quan. Quy hoạch và thiết kế cảnh quan
Đầu mục:106 (Lượt lưu thông:378) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:42)

2
Kiến trúc cảnh quan / PTS.KTS. Hàn Tất Ngạn

Hà Nội : Xây dựng, 2020
223 tr. : minh họa ; 27 cm.

Khái niệm cơ bản về kiến trúc cảnh quan. Lược khảo lịch sử hình thành và phát triển kiến trúc cảnh quan. Quy hoạch và thiết kế cảnh quan
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:42)
3
Nghệ thuật vườn - công viên / TS, KTS. Hàn Tất Ngạn

Hà Nội : Xây dựng, 2000
186 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:119 (Lượt lưu thông:32) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI