Dòng Nội dung
1
2
Giáo trình máy và thiết bị thi công đất / GVC.TS. Trần Đức Hiếu

Hà Nội : Xây dựng, 2022
324 tr. : minh họa ; 27 cm.

Giới thiệu những kiến thức cơ bản về cấu tạo nguyên lý làm việc, tính toán cơ bản các cơ cấu công tác, kết cấu máy, lựa chọn máy và tổ hợp máy trong công tác thi công đất
Đầu mục:25 (Lượt lưu thông:16) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:16)

3
Giáo trình ô tô máy kéo trong xây dựng / TS. Trần Đức Hiếu (chủ biên), Th.s Nguyễn Ngọc Nhì

H. : Xây dựng, 2019
484tr. : minh họa ; 27cm.

Cuốn sách giới thiệu những kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc, động học và động lực học, các cơ cấu và các hệ thống chính của ô tô, máy kéo dùng trong xây dựng
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:85) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:56)

4
Hướng dẫn đồ án máy và cơ giới hóa công tác bê tông / GVC.ThS. Nguyễn Kiếm Anh (chủ biên)... [et al.]

Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2021
170 tr. : minh họa ; 27 cm.

Giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã học để hoàn thành bản đồ án thiết kế theo một chuyên đề nhất định
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:18) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:21)

5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI