Dòng Nội dung
1
Phát triển phong trào thể dục thể thao trong xây dựng nông thôn mới / Vũ Trọng Lợi

Hà nội : NXB Thể dục Thể thao, 2018
252 tr. ; 19cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Phương pháp rèn luyện nâng cao sức khỏe cho nhân dân vùng biển đảo / Vũ Trọng Lợi

H : Thể thao và Du lịch, 2018
260tr. ; 21cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)


3
Thể dục thể thao đối với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số / Vũ Trọng Lợi

Hà Nội : Thể thao và Du lịch, 2021
176 tr. : minh họa ; 21 cm.

Trình bày một số vấn đề chung về thể dục thể thao; chính sách phát triển thể dục, thể thao vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng phong trào thể dục, thể thao ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; một số kinh nghiệm phát triển thể dục, thể thao ở cơ sở, tổ chức thí điểm; giới thiệu một số môn thể thao và trò chơi vận động dân gian
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Yoga và du lịch / Vũ Trọng Lợi

H. : Thể thao và Du lịch, 2020
336tr. : ảnh ; 21cm.

Trình bày quá trình phát triển thể dục thể thao và Yoga, một số vấn đề chung về Yoga, mối quan hệ giữa du lịch và Yoga, một số động tác thực hành Yoga du lịch và một số loại hình Yoga du lịch Việt Nam
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI