Dòng Nội dung
1
2
Công tác kiểm định, đánh giá chứng nhận quản lý chất lượng trong xây dựng / ThS. Trần Đình Ngô

H. : Lao động, 2013
439tr. ; 28cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Design of structural elements : concrete, steelwork, masonry and timber designs to British standards and Eurocodes / Chanakya Arya.

London ; Spon Press, 2009.
xvii, 502 p. : ill. ; 26 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình kết cấu xây dựng / Ks. Phan Đình Tô, Th.S Nguyễn Đức Chương, Ks. Nguyễn Thị Tèo

H. : Xây dựng, 2001
200 tr. : minh họa ; 27 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Hư hỏng, sửa chữa, gia cường kết cấu bê tông cốt thép / Lê Văn Kiểm

Hà Nội : Xây dựng, 2009
298 tr. ; : minh họa ; 27 cm.

Giới thiệu những khái niệm cơ bản, kiểm định chất lượng bê tông, những hư hỏng bê tông và nguyên nhân, kĩ thuật sửa chữa bê tông, sửa chữa sàn bê tông, sửa chữa vết nứt trong bê tông, sửa chữa bê tông cốt thép chất lượng xấu; sửa chữa rò rỉ, thấm nước qua bê tông; sửa chữa bê tông các công trình đặc biệt, gia cường kết cấu bằng tăng tiết diện, gia cường cột bằng thép hình, gia cường dầm bằng gối tựa cứng...
Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:50) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:37)


Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI