Dòng Nội dung
1
2
Các giải pháp thiết kế công trình xanh ở Việt Nam / GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng (chủ biên) ... [et al.]

Hà Nội : Xây dựng, 2016
485 tr. : minh họa ; 24 cm.

Trình bày ngắn gọn các cơ sở khoa học của các giải pháp thiết kế công trình xanh và hướng dẫn các giải pháp thiết kế, xây dựng cụ thể đối với các công trình xanh
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

3
Cẩm nang giúp bạn xây nhà : Tập sách hướng dẫn cho chủ nhà / Ngô Huy Nam

H. : Xây dựng, 2000
296tr. : minh họa ; 20,5cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
5
Đô thị học nhập môn / Trương Quang Thao

H. : Xây dựng, 2001
190 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:103 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI