Dòng Nội dung
1
An toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng : Dành cho hệ Đại học và Cao đẳng, nhóm ngành kiến trúc, xây dựng / Phạm Đăng Khoa (chủ biên) ... [et al]

Hà Nội : Xây dựng, 2015
236 tr. : minh họa ; 27 cm.

Trình bày những vấn đề cơ bản về an toàn và vệ sinh lao động. Phân tích điều kiện lao động. Luật pháp về an toàn và vệ sinh lao động ở Việt Nam. Những yếu tố ảnh hưởng tới sức khoẻ người lao động trong xây dựng. Giải pháp phòng ngừa ảnh hưởng của các yếu tố có hại tới sức khoẻ người lao động trong xây dựng. Kĩ thuật an toàn trong xây dựng và phòng cháy, chữa cháy trong xây dựng
Đầu mục:756 (Lượt lưu thông:1690) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:173)

2
An toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng : Dành cho hệ Trung cấp nhóm ngành kiến trúc, xây dựng / Phạm Đăng Khoa (chủ biên) ... [et al.]

Hà Nội : Xây dựng, 2012
176 tr. : minh họa ; 25 cm.

Trình bày những vấn đề cơ bản về an toàn và vệ sinh lao động. Luật pháp về an toàn và vệ sinh lao động ở Việt Nam. Những yếu tố ảnh hưởng tới sức khoẻ người lao động trong xây dựng. Giải pháp phòng ngừa ảnh hưởng của các yếu tố có hại tới sức khoẻ người lao động trong xây dựng. Các phương tiện bảo vệ cá nhân, phương pháp sơ cứu và kĩ thuật an toàn trong thi công xây dựng...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
An toàn vệ sinh lao động: Cơ quan của Tổng liên đoàn Lao động Việt NamTổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác an toàn và vệ sinh lao động

H. : Xây dựng, 2001
368 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng : Dành cho hệ Đại học và Cao đẳng ngành xây dựng / Phạm Đăng Khoa (chủ biên)...[et al]

H. : Xây dựng, 2015
236tr. : minh họa ; 27cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI