Dòng Nội dung
1
2
Hướng dẫn người nước ngoài mua, thuê, cho thuê, đầu tư bất động sản tại Việt Nam : = Guidebook for foreigners to buying, leasing, investing real estate in Vietnam / TS. Đoàn Văn Bình

Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023
389 tr. : minh họa màu ; 24 cm.

Trình bày những thông tin hữu ích cho người nước ngoài khi mua, thuê, cho thuê, đầu tư bất động sản tại Việt Nam. Hướng dẫn mua, thuê, cho thuê, đầu tư bất động sản tại Việt Nam
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI