Dòng Nội dung
1
2
3
Cơ sở tạo hình kiến trúc / V.H. Nguyễn Ngọc Giả, Võ Đình Diệp

H. : Xây Dựng, 2001
179 tr. ; minh họa 27 cm. :


Đầu mục:27 (Lượt lưu thông:83) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:94)

4
Hướng dẫn thực hành & thiết kế Revit Architecture 2022. Vật liệu nhẹ - Vật liệu xanh / Tập 1 : ThS.KTS. Trần Trí Thông

Tp. Hồ Chí Minh : Thanh Niên, 2021
240 tr. : minh họa màu ; 27 cm.

Hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Revit Architecture để tạo lập công trình công nghiệp bằng thép phần xây lắp cơ bản
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)

5
Hướng dẫn thực hành & thiết kế Revit Architecture 2022. Vật liệu nhẹ - Vật liệu xanh / Tập 2 : ThS.KTS. Trần Trí Thông

Tp. Hồ Chí Minh : Thanh Niên, 2021
335 tr. : minh họa màu ; 27 cm.

Hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Revit Architecture để lắp đặt các Panel cách âm cách nhiệt cho công trình công nghiệp
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI