Dòng Nội dung
1
12,5 bí quyết của người bán hàng xuất sắc / Jefrey Gitomer

H. : Lao động - Xã hội, 2013
271tr. ; 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Dẫn luận về lịch sử nghệ thuật : = Art history : a very short introduction / Dana Arnold ; Nguyễn Văn Tiến dịch

Hà Nội : Hồng Đức, 2016
222 tr. : minh họa ; 19 cm.

Giới thiệu những đề xuất, tranh biện và nghệ phẩm tạo thành bộ môn lịch sử nghệ thuật; sử dụng một phạm vi rộng mở về các hình ảnh để độc giả thưởng ngoạn, suy nghĩ và thấu hiểu nghệ thuật
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Để trở thành người bán hàng xuất sắc : Những bí quyết thu hút và giữ chân khách hàng / Jeffrey J. Fox; Người dịch: Trần Bích Nga... [et al.]

TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2011
141tr. ; 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
5
Lịch sử vườn cảnh / TS.KTS. Phạm Anh Tuấn (chủ biên), Th.S. Lê Khánh Ly

Hà Nội : Xây dựng, 2020
151 tr. : minh họa ; 20.5 x 20.5 cm

Cung cấp các thông tin về điện kiện, lịch sử hình thành và phát triển, những nét đặc trưng, các nguyên tắc cơ bản trong bố cục, tạo hình và tổ chức không gian của các loại hình vườn cảnh tiêu biểu nổi tiếng trên thế giới
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI