Dòng Nội dung
1
Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới / Nguyễn Sỹ Quế... [et al.]

H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2011
220tr. ; 27cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới / Nguyễn Sỹ Quế... [et al.]

H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2012
220 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:210 (Lượt lưu thông:169) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:74)

3
Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới /. Tập 1, Từ xã hội nguyên thủy đến thế kỷ XVIII / PGS.KTS. Đặng Thái Hoàng... [el al.].

H., Xây dựng, 2006 :
307 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:143 (Lượt lưu thông:501) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:18)

4
Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới /. Tập 2, Thế kỷ XIX - Thế kỷ XX / PGS.KTS. Đặng Thái Hoàng... [el al.],.

H. : Xây dựng, 2006
344 tr. ; 27cm.


Đầu mục:153 (Lượt lưu thông:338) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:12)

5
Giáo trình lịch sử nghệ thuật /. Tập I / PGS. KTS. Đặng Thái Hoàng, ... [et. al.].

H. : Xây dựng, 2006
298 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:220 (Lượt lưu thông:353) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:65)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI