Dòng Nội dung
1
Hư hỏng, sửa chữa, gia cường kết cấu công trình : Phần kết cấu bê tông cốt thép và kết cấu gạch đá / PGS.TS. Nguyễn Trung Hiếu

Hà Nội : Xây dựng, 2022
212 tr. : minh họa ; 24 cm.

Cung cấp những kiến thức cơ bản về sự hư hỏng của kết cấu công trình, công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng, những nguyên tắc chung về sửa chữa hư hỏng và tính toán gia cường kết cấu
Đầu mục:130 (Lượt lưu thông:149) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:42)

2
Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép / PGS.TS. Lý Trần Cường, THS. Đinh Chính Đạo

H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2008
151tr. ; 27cm.


Đầu mục:293 (Lượt lưu thông:16) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:26)

3
Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép / Pts. Trịnh Kim Đạm; ThS. Đinh Chính Đạo, Ks. Lại Văn Thành

H. : Khoa học và Kỹ thuật, 1996
115 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI