Dòng Nội dung
1
100 ý tưởng tiếp thị thật hay : Từ những công ty hàng đầu trên khắp thế giới / Jim Blythe; Người dịch: Mạc Tú Anh

TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2011
272tr. ; 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3
Để trở thành siêu sao marketing / Jeffrey Fox; Người dịch: Hoài Thu, Minh Hạnh

H. : Lao động - Xã hội, 2012
226tr. ; 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình marketing của doanh nghiệp xây dựng / GS.TS Nguyễn Đăng Hạc

H. : Xây dựng, 2016
27tr. ; 237cm.

Xây dựng phương pháp quản lý hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng. Nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nhận thầu trên thị trường vùng và thị trường ngành. Phân tích những đặc điểm của sản phẩm xây dựng và thị trường xây dựng.
Đầu mục:200 (Lượt lưu thông:578) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:54)

5
Làm giàu từ mạng xã hội / Patrice - Anne Rutledge; Người dịch: Ngô Lan Hương

H. : Lao động - Xã hội, Công ty sách Alpha, 2012
289tr. ; 21cm.

Cung cấp kiến thức nền tảng về mạng xã hội nhằm củng cố, nâng cao công việc, động cơ, mục tiêu và cuộc sống của người đọc.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI