Dòng Nội dung
1
Bài tập giải tích I/ Phạm Đức Thoan (chủ biên)... [et al.]

H. : Nxb. Đại học Quốc gia, 2016
292tr. ; 24cm.


Đầu mục:597 (Lượt lưu thông:1461) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:299)

2
Bài tập giải tích II / TS. Nguyễn Bằng Giang (chủ biên)... [et al.]

H. : Xây dựng, 2018
300tr. : minh họa ; 24cm.


Đầu mục:500 (Lượt lưu thông:1969) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:405)

3
Lý thuyết hàm số biến số thực / I.P. Na - Ta - Xôn; Người dịch: Phan Đức Chính; Lời giới thiệu: Hoàng Tụy

H. : Giáo dục, 1961
592tr. ; 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI