Dòng Nội dung
1
Cung cấp điện an toàn và chống sét : Cho nhà ở và công trình công cộng / Trương Tri Ngộ

H. : Xây dựng, 2005
179tr. ; 27cm.


Đầu mục:277 (Lượt lưu thông:25) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

2
Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA / Đặng Tiến Trung, Vũ Quang Hồi

Hà Nội : Xây dựng, 2020
120 tr. : minh họa ; 24 cm.

Tổng quan về hệ thống SCADA (hệ điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu). Một số khái niệm về cấu trúc phần cứng, phần mềm và các hệ thống mạng nội bộ dùng cho SCADA. Cách sử dụng thiết bị Modem trong hệ thống truyền thông. Ứng dụng của hệ thống SCADA trong việc điều độ hệ thống điện và giới thiệu hệ thống SCADA/DMS của Trung tâm Điều độ điện lực Hà Nội
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
4
Lưới điện và hệ thống điện / Trần Bách

H. : Khoa học và kỹ thuật, 2002
343tr. ; 24cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI