Dòng Nội dung
1
Hướng dẫn đồ án môn học máy nâng / Trương Quốc Thành; Hiệu đính: Đặng Thế Hiển

Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng 1992 :
98 tr. ; 30 cm.

Bao gồm các nội dung tính toán cơ bản khi thiết kế các cơ cấu dẫn động, các chi tiết và cụm chi tiết điển hình trên máy nâng
Đầu mục:21 (Lượt lưu thông:63) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:80)

2
Hướng dẫn thuyết minh tính toán đồ án môn học máy và thiết bị nâng : Sách tham khảo / Dương Trường Giang

Hà Nội : Xây dựng, 2019
152 tr. : minh họa ; 27 cm.

Giới thiệu các yêu cầu chung đối với thuyết minh tính toán đồ án môn học máy nâng, các thông số cơ bản máy nâng và tải trọng tác dụng lên máy. Tính toán cơ cấu nâng vật, cơ cấu di chuyển trên ray, cơ cấu di chuyển xe con cáp kéo, cơ cấu quay, cơ cấu nâng hạ, ổn định cần trục và cống trục
Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:75) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:65)

3
Máy nâng và cơ giới hóa công tác lắp ghép / PGS.TS Trương Quốc Thành

H. : Xây dựng, 2012
271tr. ; 27cm.


Đầu mục:93 (Lượt lưu thông:79) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:31)

4
Máy và thiết bị nâng - chuyển / Phạm Huy Chính

Hà Nội : Xây dựng, 2007
180 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:25) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:43)5
Máy và thiết bị xây dựng / Nguyễn Văn Hùng

H. : Xây dựng, 2001
284tr. ; 27cm.


Đầu mục:198 (Lượt lưu thông:178) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:50)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI