Dòng Nội dung
1
Máy làm đất / Phạm Hữu Đỗng (ch.b.), Hoa Văn Ngũ, Lưu Bá Thuận

H. : Xây dựng, 2004
424 tr. ; 28 cm.


Đầu mục:159 (Lượt lưu thông:74) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:39)2
Máy làm đất và cơ giới hóa công tác đất / Lưu Bá Thuận

Hà Nội : Xây dựng, 2012
505 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:96 (Lượt lưu thông:42) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:19)

3
Máy và thiết bị xây dựng / Nguyễn Văn Hùng

H. : Xây dựng, 2001
284tr. ; 27cm.


Đầu mục:198 (Lượt lưu thông:178) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:50)

4
Máy xây dựng / Nguyễn Văn Hùng ( chủ biên ); Phạm Quang Dũng, Nguyễn Thị Mai

Hà Nội : Khoa học Kỹ thuật, 2006
271 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:120)

5
Máy xây dựng / Nguyễn Văn Hùng ( chủ biên ); Phạm Quang Dũng, Nguyễn Thị Mai

H. : Khoa học Kỹ thuật, 2003
271 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:65 (Lượt lưu thông:386) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:109)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI