Dòng Nội dung
1
Hệ thống bài tập & đồ án kiến trúc / Biên tập: TS.KTS. Nguyễn Tiến Thuận ... [et al.]

Hà Nội : Xây dựng, 2015
117 tr. : minh họa ; 25 cm.

Giới thiệu nội dung của hệ thống bài tập và các đồ án của sinh viên khoa Kiến trúc - trường đại học Kiến trúc Hà Nội sẽ thực hiện trong năm năm học
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Hướng dẫn đồ án kiến trúc công nghiệp / ThS.KTS Lê Lan Hương... [et al.]

H. : Xây dựng, 2016
124tr. : minh họa ; 21cm.


Đầu mục:100 (Lượt lưu thông:315) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:67)

3
Hướng dẫn đồ án máy và cơ giới hóa công tác bê tông / GVC.ThS. Nguyễn Kiếm Anh (chủ biên)... [et al.]

Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2021
170 tr. : minh họa ; 27 cm.

Giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã học để hoàn thành bản đồ án thiết kế theo một chuyên đề nhất định
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:25) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:35)

4
Hướng dẫn đồ án môn học máy nâng / Trương Quốc Thành; Hiệu đính: Đặng Thế Hiển

Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng 1992 :
98 tr. ; 30 cm.

Bao gồm các nội dung tính toán cơ bản khi thiết kế các cơ cấu dẫn động, các chi tiết và cụm chi tiết điển hình trên máy nâng
Đầu mục:21 (Lượt lưu thông:64) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:86)

5
Hướng dẫn đồ án nền móng / Phan Hồng Quân; Nguyễn Bảo Việt

H. : Giáo dục Việt Nam, 2015
247tr. : minh họa ; 24cm.


Đầu mục:250 (Lượt lưu thông:903) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:786)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI