Dòng Nội dung
1
Hình tượng thực vật trong nghệ thuật tạo hình của người Việt / Triệu Thế Hùng

H. : Thời đại, 2013
365 tr. : ảnh ; 24 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Nữ nghệ sĩ tạo hình Việt Nam hiện đại : = Contemporary Viet Namese woman visual artists

Hà Nội : Mỹ thuật, 2022
291 tr. : minh họa ; 25x30 cm

Giới thiệu chi tiết về sáng tác tiêu biểu và tiểu sử nghệ thuật của những nữ nghệ sĩ tạo hình mỹ thuật Việt Nam
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI