Dòng Nội dung
1
2
3
Giáo trình lịch sử kiến trúc / PGS.TS Nguyễn Đình Thi... [et al.]

H. : Xây dựng, 2020
448tr. : ảnh ; 27cm.

Cuốn sách giới thiệu các trường phái, phong cách kiến trúc và các kiến thức văn hóa, xã hội, lịch sử kiến trúc thế giới và Việt Nam
Đầu mục:200 (Lượt lưu thông:281) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:245)

4
Nhận diện kiến trúc Phương Tây đương đại / PGS. KTS. Đặng Thái Hoàng

H. : Khoa học và kỹ thuật, 2001
107 tr. : ảnh ; 21 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI