Dòng Nội dung
1
Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất bền vững / Nguyễn An Thịnh

Hà Nội : Xây dựng, 2014
130 tr. : minh họa ; 24 cm.

Trình bày những vấn đề cơ bản về khái niệm, lịch sử ra đời và phát triển của sinh thái cảnh quan, mô hình sinh thái học về các yếu tố kiến trúc cảnh quan, metric cảnh quan, kiến trúc cảnh quan đa chức năng, kiến trúc phục hồi cảnh dựa trên các nguyên lý sinh thái cảnh quan về quá trình không gian gây biến đổi cảnh quan, kiến trúc cảnh quan và ecotone theo mô hình động lực nguồn - đích
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Môi trường trong quy hoạch xây dựng / Biên soạn: Vũ Trọng Thắng

H. : Xây dựng, 2006
475 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
4
5
Sinh thái học và bảo vệ môi trường / PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Thái, TS. Lê Thị Hiền Thảo

Hà Nội. : Xây dựng, 2003
248 tr. : minh họa ; 27 cm.

Cung cấp các kiến thức cơ bản và ứng dụng của sinh thái học trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường. Các nguyên nhân và bản chất của ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, ô nhiễm nhiệt, ảnh hưởng của ô nhiễm tới chất lượng môi trường sống và sức khoẻ cộng đồng
Đầu mục:35 (Lượt lưu thông:176) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:44)
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI