Dòng Nội dung
1
Sinh thái học và bảo vệ môi trường / PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Thái, TS. Lê Thị Hiền Thảo

Hà Nội. : Xây dựng, 2003
248 tr. : minh họa ; 27 cm.

Cung cấp các kiến thức cơ bản và ứng dụng của sinh thái học trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường. Các nguyên nhân và bản chất của ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, ô nhiễm nhiệt, ảnh hưởng của ô nhiễm tới chất lượng môi trường sống và sức khoẻ cộng đồng
Đầu mục:35 (Lượt lưu thông:176) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:44)
2
Sinh thái học và bảo vệ môi trường / PTS. Nguyễn Thị Kim Thái, GV. Lê Hiền Thảo

Hà Nội : Xây dựng, 1999
182 tr. ; 27 cm.

Giới thiệu những kiến thức cơ bản của sinh thái học, ứng dụng của sinh thái học trong kỹ thuật môi trường: Các nguyên nhân và bản chất của ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, ô nhiễm nhiệt cũng như ảnh hưởng của ô nhiễm tới chất lượng môi trường sống và sức khỏe cộng đồng.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:13)

3
Tính toán trong các hệ sinh thái / Chu Đức , Hoàng Chí Thành

H. : Giao thông vận tải, 2006
130tr. ; 27cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI