Dòng Nội dung
1
Bài tập cơ học đất / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông

Hà Nội : Giáo dục, 2000
387 tr. ; 20 cm.


Đầu mục:528 (Lượt lưu thông:1762) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:282)

2
Bài tập địa chất - Cơ học đất và nền móng công trình

Hà Nội : Xây dựng, 2005
343 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:67) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:252)
3
Bài tập địa kỹ thuật/ Trần Thanh Giám

H. : Xây dựng, 2005
232 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:271 (Lượt lưu thông:16) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:40)

4
Cơ học đất / Nguyễn Đình Dũng

H. : Xây dựng, 2007
320tr. ; 27cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Cơ học đất / Phan Hồng Quân

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2012
263 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:584 (Lượt lưu thông:2428) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1171)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI