Dòng Nội dung
1
Cơ học công trình : Dùng cho các ngành kỹ sư kinh tế, kiến trúc, kỹ thuật môi trường, vật liệu xây dựng... / PTS. Lê Văn Hồ

Hà Nội : ĐHXD, 1991
79 tr. : minh họa ; 27 cm.

Nghiên cứu sự làm việc của vật liệu, phương pháp tính toán độ bền, độ cứng và độ ổn định của công trình
Đầu mục:98 (Lượt lưu thông:15) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:11)

2
Cơ học công trình. Tập II / Lê Văn Hồ

H. : Giáo dục, 1993
152tr. : Minh họa ; 27cm.


Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

3
Cơ học kết cấu : Tập 1 Hệ tĩnh định. Tập 1

H. : Khoa học và kỹ thuật, 2006
219 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:25) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:508)
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI