Dòng Nội dung
1
Bài tập cơ học kết cấu. Tập 1, Hệ tĩnh định. / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên

Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2002
183 tr. ; 24 cm.

Giới thiệu các bài toán thực tế có liên quan đến các khâu từ thiết kế, thẩm định đến thi công, luyện tập khả năng nhận xét phán đoán tính chất chịu lực của kết cấu và kỹ năng tính toán kết cấu chịu các nguyên nhân tác dụng thường gặp trong thực tế
Đầu mục:59 (Lượt lưu thông:224) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:519)

2
Bài tập cơ học kết cấu. Tập 3 / Nguyễn Mạnh Yên

Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1995
112 tr. : minh họa ; 27 cm.

Các đầu đề bài tập: sơ đồ tính, số liệu tính toán và yêu cầu thực hiện. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các chương trình tính toán để thực hiện các bài tập. Phụ lục giới thiệu listing của hai chương trình nguồn: tính tấm trong trạng thái phẳng theo phương pháp phân tử hữu hạn; tính tấm chịu uốn theo phương pháp phân tử hữu hạn
Đầu mục:83 (Lượt lưu thông:143) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:70)

3
Bài tập cơ học kết cấu:. Tập 1, Hệ tĩnh định / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên

Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 2006
208 tr. ; 24 cm.

Giới thiệu các bài toán thực tế có liên quan đến các khâu từ thiết kế, thẩm định đến thi công, luyện tập khả năng nhận xét phán đoán tính chất chịu lực của kết cấu và kỹ năng tính toán kết cấu chịu các nguyên nhân tác dụng thường gặp trong thực tế
Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:38) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:33)

4
Cơ học kết cấu /, Tập 2 / Lều Thọ Trình (ch.b.), Lê Xuân huỳnh, Nguyễn Văn Phượng,

H. : Khoa học và kỹ thuật, 1996
262 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Cơ học kết cấu : Đề thi - đáp án 1991 - 1997 và Bài tập chọn lọc

H. : Khoa học và kỹ thuật, 1998
183 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI