Dòng Nội dung
1
2
Cấu trúc hành lang xanh thành phố / TS.KTS Nguyễn Văn Tuyên

Hà Nội : Xây dựng, 2021
300 tr. : minh họa ; 21 cm.

Trình bày lý thuyết chung về không gian xanh, hành lang xanh, vành đai xanh. Tổng quan thiết lập cấu trúc quy hoạch hành lang xanh đô thị lớn trên thế giới và Việt Nam. Thực trạng không gian xanh, hành lang xanh thành phố tại Việt Nam. Các yếu tố tác động đến việc thiết lập cấu trúc hành lang xanh thành phố tại Việt Nam và giải pháp thiết lập cấu trúc quy hoạch, quản lý phát triển hành lang xanh thành phố tại Việt Nam
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Chính sách đô thị / TS Võ Kim Cương

H. : Xây dựng, 2006
180tr. ; 27cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
5
Đô thị học - những khái niệm mở đầu : Đô thị - Đô thị hóa - Đô thị học - Lối quy hoạch - Nhà quy hoạch / Trương Quang Thao

H. : Xây dựng, 2003
402 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:98 (Lượt lưu thông:37) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI