Dòng Nội dung
1
Bài giảng toán học cao cấp. Tập 1, Đại số tuyến tính - Giải tích 1 và 2 / Doãn Tam Hòe

Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2016
256 tr. : minh họa màu ; 27 cm.


Đầu mục:200 (Lượt lưu thông:691) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:533)

2
3
Bài tập toán cao cấp /. Tập1, Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí ( chủ biên); Tạ văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.

H. : Giáo dục, 2002
388 tr. ; 20 cm.


Đầu mục:55 (Lượt lưu thông:69) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:10)

4
Bài tập toán học cao cấp /, Phần II / P.E. Đankô, A.G. Popôp, T.la. Côgiepnhicôva; Người dịch: Lê Đình Thịnh, Lê Trọng Vinh,

H. : NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp Hà nội, 1983
511 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Đại số / Nguyễn Ngọc Cừ ... [et al.]

Hà Nội, : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
231 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:514 (Lượt lưu thông:711) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:89)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI