Dòng Nội dung
1
Bài tập giải tích II / TS. Nguyễn Bằng Giang (chủ biên)... [et al.]

H. : Xây dựng, 2018
300tr. : minh họa ; 24cm.


Đầu mục:500 (Lượt lưu thông:1895) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:396)

2
Bài tập toán cao cấp /. Tập 2, Phép tính giải tích một biến / Nguyễn Đình Trí (chủ biên ); Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.

Hà Nội : Giáo dục, 2002
272 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:40 (Lượt lưu thông:38) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:8)

3
4
Giải tích II : Hàm nhiều biến - Tích phân hàm nhiều biến và phương trình vi phân / Nguyễn Ngọc Cừ, Lê Huy Đạm, Trịnh Danh Đằng

H. : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2006
287 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:129 (Lượt lưu thông:571) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:129)

5
Toán dùng cho vật lý / Jon Mathews, R.L. Walker

H. : Khoa học và kỹ thuật, 1971
53 tr. ; 20 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI