Dòng Nội dung
1
Sáng tạo hình tượng trong kiến trúc / GS.TS.KTS. Phạm Đình Việt, ThS.Gv. Nguyễn Thị Liễu

Hà Nội : Xây dựng, 2021
116 tr. : minh họa màu ; 24 cm.

Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn làm tiền đề trong suy nghĩ, sáng tạo của sinh viên và các Kiến trúc sư khi sáng tác và phân tích sự chuyển tải hình tượng từ thiên nhiên, văn hóa, lịch sử vào công trình một cách hợp lý
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI