Dòng Nội dung
1
Prepare for IELTS. skills and strategies Book 1, Listening and speaking :

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017
166 p. : ill. ; 29 cm.

Tập trung vào các kỹ năng nghe-nói, giúp học viên thực hành và tự kiểm tra phản xạ cũng như sự tiến bộ của chính mình qua từng phần
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Prepare for IELTS. skills and strategies Book 2, Reading and writinng :

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017
221 p. : ill. ; 29 cm.

Tập trung vào các kỹ năng đọc và viết, giúp học viên thực hành và tự kiểm tra phản xạ cũng như sự tiến bộ của chính mình qua từng phần
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI