Dòng Nội dung
1
Lịch sử vườn cảnh / TS.KTS. Phạm Anh Tuấn (chủ biên), Th.S. Lê Khánh Ly

Hà Nội : Xây dựng, 2020
151 tr. : minh họa ; 20.5 x 20.5 cm

Cung cấp các thông tin về điện kiện, lịch sử hình thành và phát triển, những nét đặc trưng, các nguyên tắc cơ bản trong bố cục, tạo hình và tổ chức không gian của các loại hình vườn cảnh tiêu biểu nổi tiếng trên thế giới
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI