Dòng Nội dung
1
Bản đồ & công nghệ hiện đại trong thành lập bản đồ / Trần Đình Trọng (chủ biên) ... [et al.]

Hà Nội : Xây dựng, 2023
144 tr. : minh họa ; 24 cm.

Cung cấp các kiến thức về bản đồ, một số công nghệ hiện đại được ứng dụng trong thành lập bản đồ bằng công nghệ GNSS, công nghệ LIDAR, công nghệ viễn thám, công nghệ máy bay không người lái UAV. Các kiến thức liên quan tới hệ toạ độ - độ cao VN2000,...
Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Công nghệ GIS / Hà Thị Hằng (chủ biên) ... [et al.]

Hà Nội : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2023
341 tr. : minh họa ; 29 cm.

Trình bày lý thuyết về bản đồ và hệ thống thông tin địa lý; dữ liệu và quản lý dữ liệu; thu thập, chuẩn hoá và hiển thị dữ liệu; phân tích không gian; ứng dụng GIS trong quy hoạch đô thị, quản lý tài nguyên và môi trường; xu thế phát triển GIS; giới thiệu một số bài tập thực hành
Đầu mục:70 (Lượt lưu thông:38) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI