Dòng Nội dung
1
Địa danh hành chính Thăng Long - Hà Nội (Từ đầu thế kỷ XIX đến nay) / Nguyễn Thị Việt Thanh (chủ biên)... [et al.]

H. : Nxb. Hà nội, 2019
583tr. : bảng, sơ đồ ; 24cm.

Khảo cứu về địa danh hành chính Thăng Long - Hà Nội gồm 4 giai đoạn: Địa danh hành chính Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XIX, địa danh hành chính và đường phố Hà Nội thời kỳ thuộc Pháp, địa danh hành chính và đường phố Hà Nội giai đoạn 1945-1954 và giai đoạn sau năm 1954; giới thiệu bảng tra cứu địa danh các đơn vị hành chính khu vực Thăng Long - Hà Nội từ 1802 tới nay và tên gọi đường phố Hà nội thời kỳ Pháp thuộc
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Mười giá trị văn hoá tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội : Làng nghề, phố nghề / Nguyễn Viết Chức (chủ biên)... [et al.]

H. : Nxb. Hà nội, 2019
88tr. : ảnh ; 21cm.

Giới thiệu về những phố nghề, làng nghề trên địa bàn Hà Nội cùng những nghệ nhân nghề, sản phẩm nghề tiêu biểu
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
1000 năm âm nhạc Thăng Long - Hà Nội /. Tập 2, Nhạc cổ truyền / Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

H. : Âm nhạc, 2010
671 tr. ; 24 cm.
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
1000 năm âm nhạc Thăng Long - Hà Nội /. Tập 4, Nhạc mới / Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

H. : Âm nhạc, 2010
672tr. ; 24 cm.
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
1000 năm âm nhạc Thăng Long - Hà Nội /. Tập 5, Bình luận / Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

H. : Âm nhạc, 2010
720 tr. ; 24 cm.
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI