Dòng Nội dung
1
2
3
4
5
Bảo vệ môi trường không khí / GVC. Hoàng Thị Hiền, PGS.TS. Bùi Sỹ Lý

Hà Nội : Xây dựng, 2007
440 tr. ; 27 cm.

Giới thiệu những vấn đề chung về ô nhiễm môi trường không khí; các chất ô nhiễm môi trường không khí, hậu quả và tác hại của chúng; các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân bố chất ô nhiễm trong môi trường không khí; tính toán khuếch tán chất ô nhiễm từ các nguồn điểm cao và các nguồn thấp, các biện pháp bảo vệ môi trường không khí (lọc bụi trong khí thải, lọc và khử khí trong khí thải, giảm thiểu nồng độ chất ô nhiễm, biện pháp quy hoạch xây dựng)
Đầu mục:191 (Lượt lưu thông:164) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:33)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI