Dòng Nội dung
1
Hư hỏng, sửa chữa, gia cường kết cấu bê tông cốt thép / Lê Văn Kiểm

Hà Nội : Xây dựng, 2009
298 tr. ; : minh họa ; 27 cm.

Giới thiệu những khái niệm cơ bản, kiểm định chất lượng bê tông, những hư hỏng bê tông và nguyên nhân, kĩ thuật sửa chữa bê tông, sửa chữa sàn bê tông, sửa chữa vết nứt trong bê tông, sửa chữa bê tông cốt thép chất lượng xấu; sửa chữa rò rỉ, thấm nước qua bê tông; sửa chữa bê tông các công trình đặc biệt, gia cường kết cấu bằng tăng tiết diện, gia cường cột bằng thép hình, gia cường dầm bằng gối tựa cứng...
Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:50) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:37)


2
Hư hỏng, sửa chữa, gia cường kết cấu công trình : Phần kết cấu bê tông cốt thép và kết cấu gạch đá / PGS.TS. Nguyễn Trung Hiếu

Hà Nội : Xây dựng, 2022
212 tr. : minh họa ; 24 cm.

Cung cấp những kiến thức cơ bản về sự hư hỏng của kết cấu công trình, công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng, những nguyên tắc chung về sửa chữa hư hỏng và tính toán gia cường kết cấu
Đầu mục:130 (Lượt lưu thông:124) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:43)

3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI