Dòng Nội dung
1
Cơ sở tính toán tác động và thiết kế nhà phòng chống gió bão / Nguyễn Lê Ninh

Hà Nội : Xây dựng, 2022
332 tr. : minh họa ; 24 cm.

Hệ thống các vấn đề cơ bản nhất liên quan đến gió, tác động gió và thiết kế nhà phòng chống gió bão
Đầu mục:200 (Lượt lưu thông:17) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:13)

2
Gió bão - Tính toán tác động và cơ sở thiết kế phòng chống cho nhà : Sách chuyên khảo / Nguyễn Lê Ninh

Hà Nội : Xây dựng, 2022
540 tr. : minh họa ; 24 cm.

Cung cấp những kiến thức cơ bản về gió, tác động gió trong hai tiêu chuẩn quan trọng đang được sử dụng ở Mỹ và Nga là ASCE 7-16 và SP 20.13330:2016; tác động gió dùng để thiết kế nhà và sự khác nhau trong thiết kế nhà phòng chống gió bão và động đất
Đầu mục:100 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI