Dòng Nội dung
1
Động lực học hệ thống cơ điện / PGS.TS. Lưu Đức Thạch

Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2022
156 tr. : minh họa ; 24 cm.

Giới thiệu về động lực học hệ thống; động lực học hệ cơ học; động lực học mạch điện; động lực học hệ cơ điện và phân tích động lực học hệ cơ điện
Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:40) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:25)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI