Dòng Nội dung
1
Giáo trình máy và thiết bị thi công đất / GVC.TS. Trần Đức Hiếu

Hà Nội : Xây dựng, 2022
324 tr. : minh họa ; 27 cm.

Giới thiệu những kiến thức cơ bản về cấu tạo nguyên lý làm việc, tính toán cơ bản các cơ cấu công tác, kết cấu máy, lựa chọn máy và tổ hợp máy trong công tác thi công đất
Đầu mục:25 (Lượt lưu thông:16) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:16)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI